A A A

Zajmujemy się produkcją i montażem mebli na wymiar. Na rynku meblarskim jesteśmy od 1993 roku.

Realizujemy zlecenia z terenu  między miastami: Poznań – Szczecin.

O jakości mówimy wtedy, gdy wraca do nas Klient, a nie mebel.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


DOFINANSOWANIE UNIJNE

       

Operacja pt. „Rozwój działalności oraz poszerzenie usług firmy PHU Kanada Styl
realizowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
w tym koszty bieżące i aktywizacja,
 współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”

Kwota dofinansowania: 99 400,00 zł, w tym z EFMR 84 490,00 zł

Cel operacji: doposażenie przedsiębiorstwa w innowacyjną wiertarkę cnc rozwój firmy

Wskaźniki operacji: Liczba zakupionych maszyn, urządzeń i pojazdów – 1

Liczba utrzymanych miejsc pracy - 1.